آراد برندینگ
خانه / بنزین / صادرات عمده زغال رفسنجان

صادرات عمده زغال رفسنجان

صادرات عمده زغال فعال شده رفسنجان به خارج از کشور نشان دهنده افزایش دقت در استفاده از ضایعات و تولید ثروت از آن است.
چگونه گونه چوبی حین پیرولیز جهت تولید زغال فعال بر خصوصیات زغال فعال تاثیر می گذارد؟
تحقیقات در این زمینه نشان داده است که تفاوتی بین جرم ویژه و مقدار گرمازایی پوست، برون چوب، درون چوب بلوط و صنوبر وجود نداشته است
جرم ویژه دیواره سلولی چوب همیشه بیشتر است. منفذ بر انتقال جرم و گرما طی پیرولیز تاثیر می گذارد.منافذ زیاد در آغاز پیرولیز انتقال دما را کند می کند. ولی اگر نمونه کوچک باشد این امر بعید به نظر می رسد.
تفاوت معنی داری بین میزان کربن، هیدروژن و سولفور پوست و درون و برون چوب وجود ندارد.
جهت خرید زغال فعال حاصل از پوسته سخت پسته تماس بگیرید.


مطلب پیشنهادی

نمایندگی فروش بنزین هواپیما

نمایندگی های فروش بنزین های هواپیما در تمامی شهر ها و استان ها وجود دارند. آیا می دانید یکی از بزرگترین نمایندگی های بنزین گرجستان در کجای ایران است؟

پاسخی بگذارید