آراد برندینگ
خانه / بنزین / مصرف زغال فعال در کشت بافت

مصرف زغال فعال در کشت بافت

مصرف زغال فعال در کشت بافت روشی مناسب جهت حذف مواد بازدارنده رشد می باشد.
فعالسازی زغال با چند روش صورت می گیرد: 
فعالسازی شیمیایی و فیزیکی که فعالسازی شیمیایی عبارت است:
فعالسازی شیمیایی: ابتدا چوب با محلول غلیظی از عوامل فعالساز اشباع می گردد. سپس پیرولیز در دمای ۴۰۰- ۶۰۰ انجام، نمونه سرد شده سپس با مقطر به منظور حذف عامل فعالساز شستشو صورت می گیرد.
این مواد شیمیایی متفاوتی استفاده می گردد همه عوامل فعالساز عامل اب گیری و بر تجزیه تاثیر و مانع شکل گیری مواد مسدود کننده منافذ می گردند.
کربن فعال یا همان زغال فعال عرضه می گردد.


مطلب پیشنهادی

نمایندگی فروش بنزین هواپیما

نمایندگی های فروش بنزین های هواپیما در تمامی شهر ها و استان ها وجود دارند. آیا می دانید یکی از بزرگترین نمایندگی های بنزین گرجستان در کجای ایران است؟

پاسخی بگذارید