آراد برندینگ
خانه / بنزین / تولید انواع زغال پدیده جهرم

تولید انواع زغال پدیده جهرم

تولید انواع زغال فعال رفسنجان جهت شرکت پدیده جهرم با کاربرد تصفیه پساب بررسی شد.
مساحت سطح از جمله خصوصیات مهم کربن فعال است هر چه مساحت سطح بیشتر باشد و چوب متخلخلتر باشد. ظرفیت جذب بالاتر می رود. افزایش این مساحت سطح از طریق روشهای فیزیکی و شیمیایی قابل کنترل و افزایش است.
روشهای مانند استفاده از اسید و باز که باعث حذف پلیمرهای چوب می شود و در نتیجه ماده باقیمانده متخلخل تر می گردد.
تاثیر مواد اسیدی و بازی بر انواع پلیمرهای چوب متفاوت است و اسیدها و بازهای مختلفی برای حذف یکی از پلیمرهای چوب و باقیماندن بقیه پلیمرها وجود دارد.
ولی در کل استفاده از اسید و باز روی تمام اجزا چوب تاثیر گذاشته درست است که باعث حذف یکی می گردد ولی پلیمر باقیمانده از لحاظ شیمیایی و فیزیکی بستگی به شدت تیمار تحت تاثیر قرار می گیرد.
تاثیر حرارت بر چوب نیز به همین صورت است یعنی در آن واحد بر تمام اجزا چوب تاثیر تخریبی یکسان ندارد ولی باز هم بر تمام اجزا چوب تاثیر می گذارد.
جهت خرید کربن قعال با بالاترین کیفیت و سطح ویژه زیاد تماس بگیرید.


مطلب پیشنهادی

نمایندگی فروش بنزین هواپیما

نمایندگی های فروش بنزین های هواپیما در تمامی شهر ها و استان ها وجود دارند. آیا می دانید یکی از بزرگترین نمایندگی های بنزین گرجستان در کجای ایران است؟

پاسخی بگذارید