آراد برندینگ
خانه / بنزین / قیمت عمده زغال چوب رفسنجان

قیمت عمده زغال چوب رفسنجان

قیمت زغال فعال چوب به صورت عمده نسبت به تاثیری که در حذف آلودگی در تمام شهرهای کشور مثل رفسنجان دارد ناچیز است.
میز بزرگ و زیبایی در سالنی مجلل قرار داشت صندلیهای دور تا دور میز قرار گرفته بودند انواع غذا ها و آشامیدنی روی میز چیده شده بود. بوی غذا اشتها را تحریک می کرد.
شاهزاده با گروه همراه با لباسهای مجلل وارد سالن شدند.
شاهزاده در سر میز و گروه همراهش در دو طرف میز با اذن او نشتند هر غذایی که شاهزاده درخواست می کرد اول تمام جان نثارانش مصرف می شد.
تا مبادا کسی سو قصد به جان شاهزاده بریتانیا را نداشته باشد.
اما با این که تمام چیزها خوب بود چند روزی احساس کسالت شاهزاده و همراهانش را فرا گرفته بود حتی خدمه هم ابراز کسالت می کردند.
دشمنی نا مریی و مخفی مانند ارواح انها را فرا گرفته بود.
جادو گران و پیشگویان دست بکار شدند.
جادو گر اعظم تا انگشتش را با آب دهانش خیس کرد و به سمت جریان باد گرفت متفکر شد.
باز انگشتش را با آب دهانش خیس کرد ولی ایندفعه  دیگر بجای سمت باد به انگشتش خیره شد.
و زیر لب گفت بادهای خبیث.
و بلند تر گفت بادهای خبیث
و بلندتر که همه بشنوند گفت بادهای خبیث به این جانب می وزند.
بادها پلیدی را به این سمت می آوردند.
این همان سمتی بود که چندی قبل شاهزاده  بریتانیا با گروهی از سفرای خارجی کارخانه ای را تاسیس کرده بود.
کارخانه دور از محل اقامت شاهزاده بود و کاخ شاهزاده در محل خوش آب و هوایی بود ولی تغییر جهت بادها باعث انتقال بادهای پلید کارخانه به این سمت و کسالت تمام افراد ساکن کاخ شده بود.
زغال فعال ماده ای متخلخل باعث پاکی هوای مجدد کاخ و نواحی آلوده شد.


مطلب پیشنهادی

نمایندگی فروش بنزین هواپیما

نمایندگی های فروش بنزین های هواپیما در تمامی شهر ها و استان ها وجود دارند. آیا می دانید یکی از بزرگترین نمایندگی های بنزین گرجستان در کجای ایران است؟

پاسخی بگذارید