آراد برندینگ
خانه / هیدرو کربن

هیدرو کربن

قیمت تولید هیدروکرین مایع درجه یک

گاز مایع برای مصرف سوخت استفاده می شود و از برج تقطیرحاصل می شود . گاز مایع بوتان با نقطه جوش 0.5 oC و گاز مایع پروپان نقطه جوش -42 oC می باشد که در دمای معمولی گاز می باشد ولی در مخازن تخت فشار به مایع تبدیل می شود فشار این مخازن 8 تا 13 اتمسفر می باشد و گاز را به گاز مایع تبدیل می کند .

توضیحات بیشتر »